logo

Adresa: Rr. Haxhi Kika, Tirane

Email: hseminginieria@gmail.com

Tel: +355 69 877 5458 Administrator (Klevis Bregu)

+355 69 542 0190 Zyra Informative

Orari:

Hene - Premte: 08:30 - 17:30

Shtune: 08:30 - 13:00

Webmail

Trajnim për përdorimin e Makinerive per nderhyrje ne toke (eskavator me kah hidraulik / fadroma / makina ngarkuese / pompe betoni)

Baza Ligjore

VKM Nr.312 dt 05.05.2010, Aneksi IV, Sek II,pika 8

Ligji 10237, dt 18.02.2010 “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë” .

 

Kohëzgjatja e trajnimit 40 orë

Moduli 1 (Kohëzgjatja 4 orë) 

Pjesa teorike dhe teknike.

Moduli 2 (Kohëzgjatja 6 orë)

Praktika të vecanta.

Moduli 3 (Kohëzgjatja 6 orë)

Eskavator me Kabëll.

Moduli 4 (Kohëzgjatja 6 orë)

Fadroma

Moduli 5 (Kohëzgjatja 18 orë)

Eskavator/ Eskavator Hidraulik

 

Kushtet e Certifikimit:

Të disponojë patentë për përdorim të makinerive të rënda.

 

Testi final

Trajnime te Tjera