logo

Adresa: Rr. Haxhi Kika, Tirane

Email: hseminginieria@gmail.com

Tel: +355 69 877 5458 Administrator (Klevis Bregu)

+355 69 542 0190 Zyra Informative

Orari:

Hene - Premte: 08:30 - 17:30

Shtune: 08:30 - 13:00

Webmail

Trajnim për kualifikimin e operatorëve për përdorimin e Vinçave të lëvizshëm

Baza Ligjore

VKM Nr.312 dt 05.05.2010, Aneksi IV, Seksioni II, pika 8

Ligji 10237, dt 18.02.2010 “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë” .

 

Kohëzgjatja e trajnimit 16 orë

Moduli 1 (Kohëzgjatja 8 orë)  Pjesa ligjore, teorike.

Moduli 2 (Kohëzgjatja 8 orë)  Pjesa praktike – Përdorimi dhe njohja më e gjerë.

 

Kushtet e Certifikimit:

Të jetë mbi moshën 18 vjeç.

 

Testi final

Trajnime te Tjera