logo

Adresa: Rr. Haxhi Kika, Tirane

Email: hseminginieria@gmail.com

Tel: +355 69 877 5458 Administrator (Klevis Bregu)

+355 69 232 3302 Zyra Teknike

+355 69 335 4178 Zyra Informative

Orari:

Hene - Premte: 08:30 - 17:30

Shtune: 08:30 - 13:00

Webmail

Trajnim për kualifikimin e operatorëve për përdorimin e platformave lëvizëse

Baza Ligjore

VKM Nr.312 dt 05.05.2010

Ligji 10237, dt 18.02.2010 “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë”.

 

Kohëzgjatja e trajnimit 12 orë

Moduli 1 (Kohëzgjatja 6 orë)

Pjesa teorike, legjislative, norma dhe rregulla.

Moduli 2 (Kohëzgjatja 6 orë)

Pjesa Praktike, Teknike dhe Përdorimi I Platformës

 

Kushtet e Certifikimit:

Të jetë mbi moshën 18 vjeç.

Trajnime te Tjera