logo

Adresa: Rr. Haxhi Kika, Tirane

Email: hseminginieria@gmail.com

Tel: +355 69 877 5458 Administrator (Klevis Bregu)

+355 69 542 0190 Zyra Informative

Orari:

Hene - Premte: 08:30 - 17:30

Shtune: 08:30 - 13:00

Webmail

Trajnim dhe formim të punonjësve të caktuar për të punuar në lartësi , dhe përdorimi i P.M.I –ve për mbrojtjen nga rënia nga lartësia

Baza Ligjore

VKM Nr.312 dt 05.05.2010, Aneksi IV, Seksioni II,pika 7

Ligji 10237, dt 18.02.2010 “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë” .

 

Kohëzgjatja e trajnimit 28 orë

Moduli 1 (Kohëzgjatja 6 orë)

Pjesa teorike, legjislative, norma dhe rregulla.

Moduli 2 (Kohëzgjatja 6 orë)

Pjesa Praktike Njohja dhe përdorimi fizik I P.M.I-ve për Punimin në Lartësi

 

Kushtet e Certifikimit:

Të jetë mbi moshën 18 vjeç.

 

Testi final

Trajnime te Tjera