logo

Adresa: Rr. Haxhi Kika, Tirane

Email: hseminginieria@gmail.com

Tel: +355 69 877 5458 Administrator (Klevis Bregu)

+355 69 542 0190 Zyra Informative

Orari:

Hene - Premte: 08:30 - 17:30

Shtune: 08:30 - 13:00

Webmail

Trajnim për punëtorët në montimit / çmontimi / transformimi i skelave

Baza Ligjore

VKM Nr.312 dt 05.05.2010, Aneksi IV, Seksioni II

Ligji 10237, dt 18.02.2010 “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë” .

 

Kohëzgjatja e trajnimit 28 orë

Moduli 1 (Kohëzgjatja 4 orë) Baza ligjore-Legjislative

Moduli 2 (Kohëzgjatja 4 orë) Pjesa teorike Pi.M.U.S

Moduli 3 (Kohëzgjatja 4 orë) Pjesa teorike P.M.I- Lartësitë

Moduli 4 (Kohëzgjatja 16 orë) Pjesa Praktike – Montim, çmontim dhe përdorimi I skelave.

 

Kushtet e Certifikimit:

Të jetë mbi moshën 18 vjeç.

 

Testi final

Trajnime te Tjera