logo

Adresa: Rr. Haxhi Kika, Tirane

Email: hseminginieria@gmail.com

Tel: +355 69 877 5458 Administrator (Klevis Bregu)

+355 69 542 0190 Zyra Informative

Orari:

Hene - Premte: 08:30 - 17:30

Shtune: 08:30 - 13:00

Webmail

Menaxhimi i Emergjencave

Baza Ligjore (Ligji 10 237 dt 18/02/2010, neni 8)

Kohëzgjatja e trajnimit 6 orë

 

Moduli 1 (Kohëzgjatja 3 orë)

Trajtimi teorik i rasteve të emergjencave, situata zjarri, tërmeti, fatkeqësi natyrore.

 

Moduli 2 (Kohëzgjatja 3 orë)

Trajtimi praktik, inskenimi i një rasti emergjence dhe sjellja sipas rregullave të sigurisë.

 

Kushtet e Certifikimit:

Të jesh mbi moshën 18 vjeç

 

Testi final

Trajnime te Tjera