logo

Adresa: Rr. Haxhi Kika, Tirane

Email: hseminginieria@gmail.com

Tel: +355 69 877 5458 Administrator (Klevis Bregu)

+355 69 542 0190 Zyra Informative

Orari:

Hene - Premte: 08:30 - 17:30

Shtune: 08:30 - 13:00

Webmail

Personi Përgjegjës për Rrezikun Elektrik

Baza Ligjore

Ligji 8734 dt 01/02/2001,& Ligji 10237)

Kohëzgjatja e trajnimit 12 orë

 

Moduli 1 ( Kohëzgjatja 6 orë)

Njohuri themelore mbi rrjete elektrike. Llojet e rreziqeve

Kërkesat minimale të sigurisë për ndërtimin e rrjeteve elektrike

Linjat Ajrore

Linjat Kabllore

Izolatorët

Shtyllat elektrike

Rrjetet e brëndshme

 

Moduli 2 (Kohëzgjatja 6 orë)

Pjesa Teorike për veshjet, inspektimin, ruajtjen dhe mirëmbajtjen

 

Kushtet e Certifikimit:

Përdorues I Paisjeve Elektrike Testet praktike

 

Testi final

Trajnime te Tjera