logo

Adresa: Rr. Haxhi Kika, Tirane

Email: hseminginieria@gmail.com

Tel: +355 69 877 5458 Administrator (Klevis Bregu)

+355 69 542 0190 Zyra Informative

Orari:

Hene - Premte: 08:30 - 17:30

Shtune: 08:30 - 13:00

Webmail

Përfaqësuesi i Punëtorëve për Sigurinë

Baza Ligjore

(Ligji 10 237 dt 18/02/2010, neni 5 ,pika 14, neni 19)

Kohëzgjatja e trajnimit 32 orë

 

Moduli 1 ( Kohëzgjatja 8 orë)

Parimet kushtetuese dhe e drejta civile

 

Moduli 2 ( Kohëzgjatja 12 orë)

Definicioni dhe identifikimi i faktorëve të rrezikut/ Vlerësimi i rrezikut

 

Moduli 3( Kohëzgjatja 4 orë)

Identifikimi i masave (teknikat, organizimi, procedura) parandalim dhe mbrojtjes

 

Moduli 4( Kohëzgjatja 4 orë)

Aspektet rregullatore e aktiviteteve të përfaqësimit të punëtorëve

 

Moduli 5( Kohëzgjatja 4 orë)

Konceptet teknike të komunikimit

 

Kushtet e Certifikimit:

Të ketë eksperience në Kantier

 

Testi final

Trajnime te Tjera