logo

Adresa: Rr. Haxhi Kika, Tirane

Email: hseminginieria@gmail.com

Tel: +355 69 877 5458 Administrator (Klevis Bregu)

+355 69 542 0190 Zyra Informative

Orari:

Hene - Premte: 08:30 - 17:30

Shtune: 08:30 - 13:00

Webmail

Menaxheri i Sigurisë dhe Shendetit në Punë

Baza Ligjore

Ligji 10 237 dt 18/02/2010

Kohezgjatja e trajnimit 32 orë

 

Moduli 1 ( Kohëzgjatja 16 orë)

Subjektet parësore të sistemit të parandalimit

Marëdhenia mes subjekteve të ndryshëm të brëndshëm e të jashtëm të sistemit të parandalimit;

Përcaktimi dhe identifikimi i faktorëve të rrezikut;

Incidentet dhe fatkeqësitë

 

Moduli 2 ( Kohëzgjatja 16 orë)

Teknikat e komunikimit dhe sensibilizimit të punonjësve

Vleresimi i rreziqeve të ndërmarrjes

Identifikimi i masave teknike, organizative, të parandalimit dhe mbrojtjes;

Menyra e ushtrimit të funksionit të kontrollit dhe mbikqyrjes

 

Kushtet e Certifikimit:

Të ketë eksperiencë në Kantier

 

Testi final

Trajnime te Tjera