logo

Adresa: Rr. Haxhi Kika, Tirane

Email: hseminginieria@gmail.com

Tel: +355 69 877 5458 Administrator (Klevis Bregu)

+355 69 542 0190 Zyra Informative

Orari:

Hene - Premte: 08:30 - 17:30

Shtune: 08:30 - 13:00

Webmail

Trajnim per Koordinatorin e Sigurise

Baza Ligjore

Ligji 10 237 dt 18/02/2010, neni 5, p15, neni 7, pika2 C; pika 3

Kohëzgjatja e trajnimit 120 ore

 

Moduli 1 ( Kohëzgjatja 60 orë)

Pjesa teorike Siguria dhe shëndeti në punë.

Pjesa teorike e risqeve në punë.

Pjesa teorike Legjislative

 

Moduli 2 ( Kohëzgjatja 60 orë)

Pjesa praktike

Shembuj konkret të mbajtjes së Dosjes së Vlersimit të Rrezikut në Punë.

Raste Konkrete të risqeve specifike dhe të përgjithshme në punë.

 

Kushtet e Certifikimit:

Të disponojë diplomë të arsimit të lartë në profilin Arkitekt/Inxhinier.

(Certifikim Individual)

Eksperiencë pune tre vjecare

 

Testi final

Trajnime te Tjera