logo

Adresa: Rr. Haxhi Kika, Tirane

Email: hseminginieria@gmail.com

Tel: +355 69 877 5458 Administrator (Klevis Bregu)

+355 69 542 0190 Zyra Informative

Orari:

Hene - Premte: 08:30 - 17:30

Shtune: 08:30 - 13:00

Webmail

 

KONSULENCE

Shëndeti dhe Siguria në Punë

HSEM ALBANIA pas miratimit të fondit Italo-Shqiptar për ti ardhur në ndihmë kompanive shqiptare. Ofron realizimin e Dosjes HSE me ofertë sipas nevojave të biznesit klikoni tek butoni për të parë nevojat e biznesit tuaj dhe për ta përfituar deri në 50% zbritje.
Oferta

ÇFARË PËRMBAN DOSJA HSE

 

◦ RAPORTI I DOKUMENTIT TË VLERËSIMIT TË RISKUT
SIPAS (L. 10 237 DT 18/02/2010) DUKE I BASHKENGJITUR VLERESIMIN E RISQEVE SPECIFIKE.
◦ FLETORE E INSTRUKTIMIT PERIODIK
◦ PLANET E EVAKUIMIT
◦ PLANI I MENAXHIMIT TE EMERGJENCAVE
◦ POLITIKAT E HSE
◦ PERCAKTIMI DHE DOREZIMI NE FORME DIXHITALE I SINJALISTIKES
◦ DOREZIMI I FORMULAREVE DHE REGJISTRAVE HSE
◦ INFORMIMI I PUNTOREVE
◦ KESHILLI I SIGURISE
◦ REGJISTRI I AKSIDENTEVE NE PUNE

PJESE E DOSJES HSE

 

– Informimi i punëtoreve për Njoftimin, Hetimin, Regjistrimin dhe Raportimin e
Ngjarjeve dhe aksidenteve në punë. (sipas Kreut V te L. Nr. 10 237 dt.
18/02/2010 dhe VKM nr. 312 dt. 05/05/2010 aneksi III);
– Rregjistri i dorëzimit të PMI (Paisjet Mbrojtese Intividuale)
– Plani i menaxhimit të emergjencave, Menaxhimi i emergjencave dhe planit të
evakuimit(L. Nr.10 237 dt. 18/02/2010)
– Plani operativ i sigurisë(VKM nr.312, date 5.5.2010 neni 2, shkronja j)
– Plani i sigurisë dhe koordinimi (VKM nr.312, date 5.5.2010, neni 11,aneksi VI,
seksioni 1)
– Zgjedhja e personit përgjegjës për sigurinë.(VKM nr.107 dt.09/02/2011)
– Mbrojtjen nga zjarri
– Zgjedhja e mjekësisë së punës dhe mjekut kompetent

KOMPANI SHERBIMI

Dosje HSE

Dok. Vlerësim Rrisku

Fletore Instruktimi Periodike

Plane Evakuimi

Plani Emergjencave

Politikat HSE

Dorëzimi I Formularëve

Këshilli I Sigurisë

Regjistri Aksidenteve


TRAJNIME / CERTIFIKIM

Ndihma e parë

Trajnim i përgjithshëm

Menaxhimi I emergjencave

APLIKO

KOMPANI NDERTIMI

Dosje HSE

Dok. Vlerësim Rrisku

Fletore Instruktimi Periodike

Plane Evakuimi

Plani Emergjencave

Politikat HSE

Dorëzimi I Formularëve

Këshilli I Sigurisë

Regjistri Aksidenteve


TRAJNIME / CERTIFIKIM

Personi përgjegjës për Sigurinë dhe shëndetin në punë

Ndihma e parë

Trajnim i përgjithshëm

Menaxhimi I emergjencave

APLIKO

KOMPANI PRODHIMI

Dosje HSE

Dok. Vlerësim Rrisku

Fletore Instruktimi Periodike

Plane Evakuimi

Plani Emergjencave

Politikat HSE

Dorëzimi i Formularëve

Këshilli I Sigurisë

Regjistri Aksidenteve


TRAJNIME / CERTIFIKIM

Personi përgjegjës për Sigurinë dhe shëndetin në punë

Ndihma e parë

Trajnim i përgjithshem

Menaxhimi I emergjencave

Ngarkuesit Ballor (pirunist)

Punime në Lartësi

APLIKO

ZONA C

 

Konsulencë dhe rregullore sipas L. 10 237 dt 18/02/2010.

 

Risqet specifike që menaxhohen në një DVR

 

Menaxhimi, përditësimi dhe integrimi, në raport me nevojat e biznesit,
të Dokumentit të Vlerësimit të Riskut sipas L. 10 237 dt 18/02/2010 duke
bashkengjitur vlerësimin e risqeve specifike:

01

Risku i lidhur me zhurmën në vendin e punës (VKM nr.842, dt. 03/12/2014)

02

Risku i lidhur me dridhjen mekanike në vendin e punës (vkm nr.841, date
3.12.2014)

03

Risku nga agjentët kimik (VKM nr.522, dt. 06/08/2014)

04

Risku nga Paisjet e Punes (VKM nr.312,dt 05/05/2010)

05

Risku nga atmosferat shpërthyese (VKM nr.384,dt.06/05/2015)

06

Planin e Menaxhimit te emergjencave (VKM nr.312,dt.05/05/2010)

07

Risku nga punët e krahut me ngarkesa, ngritja e ngarkesave gjate kryerjes se
levizjes se perseritur (VKM nr.523,dt.06/08/2014)

08

Risku nga punët e krahut me ngarkesa, ngritja e ngarkesave(VKM
nr.523,dt.06/08/2014)

09

Risku nga mbingarkesa biomekanike e pozicionimit të papërshtatshëm të trupit

10

Risku nga stresi në vendin e punës (L. Nr. 10 237 dt.18/02/2010)

11

Informimi i punëtorëve sipas L nr. 10 237 dt. 18/02/2010)

12

Mjediset e punës

13

Përdorimi i pajisjeve mbrojtëse individuale

14

Punët e krahut me ngarkesa

15

Sinjalistika e sigurisë dhe shëndetit në punë

16

Nga pajisjet Ekran shfaqese

17

Agjentët Fizikë

18

Mbrojtja e punëtorëve ndaj risqeve lidhur me ekspozimin nga zhurmat gjatë
aktivitetit të punës

19

Mbrojtja e punëtorëve ndaj risqeve lidhur me ekspozimin e dridhjeve mekanike

20

Mbrojtja e punëtorëve ndaj risqeve lidhur me ekspozimin e fushave
elekromagnetike

21

Mbrojtja e punëtorëve ndaj risqeve lidhur me ekspozimin e
rrezatimive optike artificiale

22

Mbrojtja nga agjentët kimikë

23

Mbrojtja nga agjentët kancerogjene dhe mutagjene

24

Mbrojtja nga atmosferat shpërthyese

25

Agjentet biologjikë

26

Mbrojta nga risqet e lidhura me ekpozimin ndaj amiantit

VENDOSNI TE DHENAT TUAJA