logo

Adresa: Rr. Haxhi Kika, Tirane

Email: hseminginieria@gmail.com

Tel: +355 69 877 5458 Administrator (Klevis Bregu)

+355 69 542 0190 Zyra Informative

Orari:

Hene - Premte: 08:30 - 17:30

Shtune: 08:30 - 13:00

Webmail

Siguri.
Inovacion.
Cilesi.

Shoqëria HEALTH SAFETY ENVIROMENT MANAGEMENT vjen në Shqipëri si sinonim i shoqërisë Italiane ZETA Vu S.r.l , me të njëjtat shërbime në lloj , dhe në cilësi.

Profesionalizmi i lartë I vene ne sherbim te funksioneve, si rezultat i përvojës së gjerë fituar gjatë viteve në secilin nga sektorët dhe një shkallë të lartë të ekspertizës që e dallon burimet e brendshme dhe të jashtme, na lejon te permbushim kërkesat në rritje të tregut të biznesit në cilësinë e shërbimeve të ofruara. Natyra multidisiplinare e ndërhyrjeve tona profesionale synon rritjen e vlerës objektive të klientit, nëpërmjet forcimit të kapacitetit të saj organizativ dhe financiar.
Themeluar ne


2009


IDENTITETI I SHOQËRISË

MISIONI

 

Të ofrojë shërbime dhe ekspertizë

për ndërmarrjet dhe administratat publike

në mënyrë që të rriten aftësitë e brendshme

dhe të planifikojnë mundësi të reja zhvillimi.

VIZIONI

 

Aftësi organizative për të gjeneruar zgjidhje

dhe arritje të reja.

Konkurrence në aspektin e kostos,

fleksibilitetit, nivel te larte

performance dhe cilësise. Aftesine përpunuese

të zgjidhjeve të integruara dhe konsultime specifike.

Zbatimi i metodologjive,

i adaptuar për secilën teknikë dhe mjetet

e punes sipas secilit klient.

VLERAT

 

Te jete ne lartesine e pritur dhe kerkuar nga klienti.

Te rrise pergjegjesine dhe vlerat e veta.

Promovimi dhe respekt për individët.

KODI ETIK

Këto parime themelore janë integrale në punën tonë

dhe ato nënvizojnë gjithçka që bëjmë.

STANDARDET ETIKE TË SJELLJES.
LEGJISLACIONI I PARIMEVE MORALE.
BARAZIA.
MBROJTJA E PERSONIT.
PËRKUSHTIMI.
TRASPARENCA
NDIHMË DHE KONFIDENCIALITET.
PAANËSIA.
MBROJTJEN E MJEDISIT.
MBROJTJA E SHENDETIT.

SIGURI & FLEKSIBILITET

“Kodi i Etikës” i HEALTH SAFETY ENVIROMENT MANAGEMENT, është një Qellim per të DREJTAT dhe PERGJEGJSITE MORALE që përcakton përgjegjësitë etike dhe sociale të çdo organizatë pjesëmarrëse.

Një mënyrë efektive për të PARANDALUAR sjelljen e papërgjegjshme ose të paligjshme nga ana e atyre që veprojnë në emër dhe për llogari të HEALTH SAFETY ENVIROMENT MANAGEMENT, duke vendosur qartë të përgjegjësite etike dhe sociale te drejtuesve të saj, menaxherët, punonjësit, furnizuesit, edhe për grupe të ndryshme të interesit.

Bindja e HEALTH SAFETY ENVIROMENT MANAGEMENT eshte se Etika në sjelljen e biznesit është një kusht për suksesin e kompanisë dhe instrument për promovimin e imazhit të saj, një element që është një vlerë primare dhe thelbësore për shoqërinë.

11 different markets

IN EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA

11 different markets

IN EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA

11 different markets

IN EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA

11 different markets

IN EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA

11 different markets

IN EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA