Promovimi dhe respekt për individët

Beni Zgjedhjen e Duhur

MARREVESHJE ME UNIVERSITETIN POLIS

CERTIFIKIMI ISO 9001

Certifikimi ISO 9001 do t'i japë organizatës tuaj sisteme cilësore që do të sigurojnë bazën për shërbim më të mirë ndaj klientit, motivimin e stafit dhe përmirësimin e vazhdueshëm të performancës.

CERTIFIKIMI ISO 14001

ISO 14001: 2015 përcakton kriteret për një sistem të menaxhimit mjedisor. Harton një kornizë që një kompani ose organizatë mund të ndjekë për të krijuar një sistem efektiv të menaxhimit të mjedisit. Ajo mund të përdoret nga çdo kompani pavarësisht nga aktiviteti ose sektorët e saj.

CERTIFIKIMI ISO 18001

Ju ndihmon të ndërmerrnu politikat, procedurat dhe kontrollet e nevojshme për kompanine tuaj për të arritur kushtet më të mira të mundshme të punës dhe shëndetit si dhe sigurinë në vendin e punës, në përputhje me praktikat më të mira të njohura ndërkombëtarisht.

SHERBIMET TONA

PARTNER

Zeta Vu Societa Di Ingineria

PMI Internacional

PMI Albania

FAAS Architetcs

Klevis Bregu Arch

Universiteti Polis